Ziekteverzuim begeleiding

ZiekteverzuimbegeleidingZiekteverzuim kost de werkgever niet alleen veel geld, het brengt naast de operationele problemen ook een administratieve last met zich mee. Terugdringen van ziekteverzuim staat dus hoog op de agenda.

Een werkgever kan deze nadelige gevolgen zo veel mogelijk beperken door:

 • Goed in te spelen op de mogelijkheden tot beperking van het ziekteverzuim.
 • Het controleren en voorkomen van het zogenaamde “grijze” ziekteverzuim
 • Te zorgen voor het volgen van de juiste procedures bij (langdurig) verzuim.
 • Het inwinnen van arbeidsdeskundig advies.

Alideas kan u helpen met het terugdringen van ziekteverzuim en het beperken van de gevolgen van ziekteverzuim, door u de volgende diensten te bieden:

 • Praktisch advies over verzuimbeleid, zoals het opstellen van regels voor medewerkers en werkgever bij verzuim en de opvolging van ziekmeldingen.
 • Begeleiding bij de uitvoering van de Wet Poortwachter, zorgen dat termijnen worden gehaald en de juiste procedures worden gevolgd.
 • Praktijkgerichte adviezen op het gebied van het terugdringen van (hoog) ziekteverzuim of het voorkomen daarvan.
 • Helpen bij het inwinnen van arbeidsdeskundig advies en de uitvoering van het advies in de organisatie.

Wilt u ook uw ziekteverzuim terugdringen? Maak een afspraak om eens geheel vrijblijvend met Alideas de mogelijkheden te bespreken?

 

Terugdringen ziekteverzuim

Er zijn verschillende factoren die het ziekteverzuim beïnvloeden. In het onderstaande overzicht zijn de factoren weergegeven:

Terudringen ziekteverzuim

Wanneer ontstaat de noodzaak tot ziekteverzuim?

Iemand die werkt wordt dagelijks belast. Afhankelijk van de omstandigheden bij de werkzaamheden kan deze belasting variëren.

Daarnaast is er verschil in de belastbaarheid van mensen en tussen mensen. Meerdere factoren kunnen van invloed zijn op de belastbaarheid van een medewerker. De variatie is groot, van “niet fit door een verkoudheid” tot “overspannenheid”. Het kunnen omstandigheden gerelateerd aan het werk, maar ook prive zijn.
Wordt de belasting door de medewerker hoger (ervaren) dan de belastbaarheid dan kan een noodzaak tot ziekteverzuim ontstaan.

Of een werknemer onder omstandigheden komt tot ziekteverzuim (thuis blijven) is mede afhankelijk van de regels, opvattingen en cultuur van het bedrijf. Maar ook van de binding die een medewerker met het bedrijf heeft (is het bijvoorbeeld vervelend voor mijn collega’s dat ik ziek thuis zit).
Dezelfde factoren zijn van invloed op de snelheid waarmee de werknemer weer terug keert in het arbeidsproces. Beide zijn bepalend voor de hoogte van de hervattingsdrempel.

Is er eenmaal sprake van ziekteverzuim dan is begeleiding van de medewerker en een goede bepaling van de arbeidsmogelijkheid noodzakelijk. Dit zijn de taken van de ARBO-dienst.

Alideas kan u helpen met het voorkomen van ziekteverzuim en het verkorten van ziekteverzuim door actief te helpen met het beïnvloeden van:

 • regels, opvattingen en cultuur over ziekteverzuim
 • het beleid dat binding met het bedrijf stimuleert
 • de actieve rol met de ARBO-dienst

Wilt u uw ziekteverzuim aanpakken? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.