Optimalisatie van HR processen

Praktijkervaring en organisatietalent, dat is nodig voor een goed functionerende HR afdeling of P&O afdeling. Geen bureaucratie, maar korte doorlooptijden, efficiënte inzet van systemen en een goede borging van processen.

Alideas HR Advies heeft de kennis in huis om een goede balans te vinden tussen procedure en flexibiliteit binnen een afdeling P&O.

Door de huidige stand van zaken met betrekking tot de processen op de afdeling P&O in kaart te brengen, kan geïnventariseerd worden waar verbeteringen mogelijk zijn. Op basis van deze inventarisatie zal een plan van aanpak worden gemaakt.

Na goedkeuring door de opdrachtgever zal in overleg met de P&O-afdeling worden gestart met de uitvoering van het plan van aanpak.

Het kan bij een P&O afdeling gaan om processen die in de loop der tijd te uitgebreid zijn geworden. Maar ook om een gebrek aan goede procedures en controlemiddelen.

In beide gevallen komt dit niet ten goede aan de snelheid en kwaliteit van werken. Bovendien, het imago en de geloofwaardigheid van de afdeling P&O kan hierdoor in het geding komen met alle gevolgen van dien.

Alideas brengt graag de P&O processen weer in lijn. U wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Interim HR Adviseur bij Repay Payroll

Interim HR Advies opdracht. Repay Payroll is een bedrijf dat het personeel van haar klanten in dienst heeft en de volledige personeelsadministratie verzorgt. Klanten van Repay, onder andere diverse grote retailers, kunnen zich daarmee concentreren op de business, Repay regelt de verloning.

Het verlenen van P&O diensten combineert bij Repay dus de belangen van haar medewerkers en haar klanten.

Alideas is gevraagd om de P&O Helpdesk te ondersteunen. Dit betreft zowel het coachen van de consulenten individueel, als het vakvolwassen maken van de Helpdesk.