Interim HR Manager

Wat doet Alideas HR Advies? Als interim HR Manager kan Alideas op tijdelijke basis een project doen of een (afwezige) HR manager vervangen of ondersteunen.

  • Tijdelijke vervanging van de dagelijkse leiding over een P&O afdeling met en de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden
  • Inzetten van een reorganisatie, uitbreiding of inkrimping, door het schrijven van een sociaal plan eventueel een een adviesaanvraag, de gesprekken en onderhandeling met de vakbonden tot en met het uitvoeren van de reorganisatie
  • Implementatie van HR systemen, (zoals selectie van HR en software leveranciers), promotie en implementatie van een dergelijk platform.

Kijk ook bij de referenties voor meer informatie.

Flexibele invulling

De interim HR Manager steunt uw organisatie tot de doelstelling, de opdracht of reorganisatie van uw organisatie is bereikt. Door het inschakelen van een interim HR Manager is uw HR team tijdelijk op volle sterkte. Als extra aanvulling op de capaciteit, of totdat de te vervangen werknemer zijn of haar plaats weer inneemt. U realiseert met de interim HR Manager grote flexibiliteit voor uw organisatie en bent in staat om resultaten te leveren.

Denkt u er ook aan een interim HR Manager in te schakelen om uw HR afdeling op orde te krijgen? Schakel ons dan in. Als interim HR Manager staan we voor u klaar.

Verandering in de organisatie

U heeft een efficiënt werkende HR afdeling. Uw organisatie heeft echter bijvoorbeeld flinke uitbreidingsplannen of gaat overnemen. Dat betekent dat uw organisatie mensen nieuw gaat aannemen. De taken van de HR afdeling tijdelijk sterk toe. Uw HR afdeling kan tijdelijk te weinig capaciteit hebben om alle taken en werkzaamheden te kunnen organiseren en uit te voeren.
Dit kunt u oplossen door uw HR afdeling met een interim HR Manager uit te breiden.

Het voordeel is dat u de interim HR Manager kunt inhuren tot het moment dat de organisatie uitbreiding is voltooid. U bent flexibel in de duur van de inzet, de uren en de taken van de interim HR Manager. Daarnaast kunt u de interim HR Manager vragen een plan te maken voor de bezetting van de HR afdeling na de uitbreiding van de organisatie.
Heeft uw organisatie uitbreidingsplannen? Denkt u dan eens aan de inzet van een interim HR Manager en bespreek dit met ons.

Bedrijfsreorganisatie of inkrimping

Een interim HR Manager is tijdelijk verbonden aan uw organisatie. Dat biedt in veel situaties voordelen. Bij een reorganisatie van een organisatie of een afdeling, kan de interim HR Manager de lastige taken op zich te nemen. Daar zou bijvoorbeeld het ontslaan en afvloeien van werknemers toe kunnen behoren. Bij een collectief ontslag kan de HR Manager in samenspraak met de directie een plan maken en zorgen voor een correcte gang van zaken bij het ontslag van werknemers. Dit zijn vaak emotionele processen en de gang van zaken wordt beïnvloed door de persoonlijke relaties en verhoudingen.
Harde beslissingen kunnen door de interim HR Manager objectiever worden genomen. Zonder consequenties voor de samenwerking daarna, juist omdat de interim HR Manager tijdelijk is aangetrokken. Uw organisatie start met een schone lei.

Is er een reorganisatie op komst bij uw organisatie? Haal iemand in huis die u helpt om dit te realiseren en te begeleiden. Neem contact op om te bespreken wat we voor u kunnen doen.