Opdrachtgevers

Vanaf 2009 heb ik bij verschillende opdrachtgevers met veel plezier mooie opdrachten mogen vervullen.

HR Adviseur bij Plaswijckpark

Voor het sterker maken van het managementteam van Plaswijckpark heb ik aan de hand van Persoonlijke Profiel Analyses een vervolgtraject geïmplementeerd. Dit traject behelst onder andere individuele gesprekken en het inzetten van een externe training.

Trainer en coach bij Welzijn Renkum

De Stichting Welzijn Renkum is afgescheiden van Solidez. Voor de medewerkers van de Stichting is er met ingang van 2017 geen werk meer. Als trainer en coach begeleid ik een aantal van hen op weg naar een nieuwe baan.

Adviseur organisatie veranderingen bij Rokem

Voor Rokem is de tijd aangebroken om te gaan investeren in de Mens. Ik ben gevraagd om hier in te participeren door de bestaande situatie te inventariseren en een plan van aanpak te maken en te implementeren.

Interim Mens & Organisatie Adviseur bij Zayaz

Bij het vertrek van een collega van de afdeling Mens & Organisatie bij Zayaz is er bewust voor gekozen om, samen met mij, na te denken over de veranderende rol van M&O. Gezamenlijk geven we hier vorm aan en continueren we de dagelijkse gang van zaken.

Interim Senior HR Business Partner bij PON

logo Pon AutomobielhandelPon’s automobielhandel is de hoeksteen van het Pon-concern. Dit onderdeel van Pon verzorgt de Nederlandse import van de automerken: Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Volkswagen Bedrijfswagens, Porsche, Bugatti, Bentley en Lamborghini.

Deze opdracht is begonnen als a.i. Senior HR Adviseur voor 4 business units: SEAT, Fleetsales, Pon Academy en de business unit Onderdelen, Accessoires en Gebruikte Wagens. Na een periode van 4 maanden is de opdracht voortgezet in een project voor de optimalisering van HR-workflows (inrichting in Afas Profit) en de samenwerking tussen het HR Servicecenter en HR Advies.

Zwangerschapsverlofvervanging bij Vivare

logoVivare biedt als woningstichting voor Arnhem en omstreken sociale huurwoningen, vrije markt huurwoningen en koopwoningen aan. Het hoofdkantoor van Vivare is gevestigd in Arnhem.

Gedurende het zwangerschapsverlof van de HR Adviseur heeft Alideas (Annette Leliveld) de vervanging verzorgd. Tijdens deze vervanging is gestart met de uitvoer het het Sociaal Plan en heeft Vivare aan Annette gevraagd of zij hierbij wilde ondersteunen. Dit heeft ertoe geleid dat de opdracht bij Vivare ruim een jaar heeft geduurd.

Opzetten Personeelshandboek Safira

Safira is een fullservice webbureau. Klanten kunnen hun nieuwe website van A tot Z aan Safira uitbesteden. De medewerkers hebben allemaal hun eigen specialiteit en weten hoe ze die het beste op elkaar af kunnen stemmen.

Het personeelsbestand van Safira groeit. Deze groei leidde tot de vraag aan Alideas om het formaliseren van de reeds bestaande regelementen en afspraken en deze uit te breiden en aan te vullen met (wettelijke) regelingen. Dit heeft geresulteerd in een Personeelshandboek met daarbij de borging in de huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten.

Organisatieadvies Basic Orange

Basic Orange verzorgt internet communicatie in al zijn facetten. Van webdevelopment, consultancy, (internet) concept ontwerpen en design tot Google Analytics, SEO en SEA.

Alideas is gevraagd om een langdurig advies en ondersteuningstraject. Specifiek op het gebied van HR en teamontwikkeling van management en specialisten van Basic Orange.

Proceseigenaar HRM invoering Bedrijfsinformatiesysteem bij MEE Plus Groep

Mee Gelderse Poort heeft samen met Mee Plus Groep besloten over te gaan op een integraal bedrijfsinformatiesysteem (E-synergy van Exact). In dit project zijn de processen van HRM en de Salarisadministratie aangewezen om als eerste te worden geïmplementeerd.

Alideas is als Proceseigenaar van HRM en Salarisadministratie op interimbasis verantwoordelijk voor de invoering van deze processen in E-synery van Exact.

Interim HRM Adviseur bij De Viersprong

De viersprongDe Viersprong helpt mensen met persoonlijkheidsproblemen en gedragsproblemen. Met de meest actuele kennis en ervaring werken wij door bewezen effectieve diagnostiek en behandeling altijd naar een duurzaam herstel.

Alideas wordt ingezet als interim adviseur voor de HRM afdeling en als projectleider voor het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)