Interim Mens & Organisatie Adviseur bij Zayaz

Bij het vertrek van een collega van de afdeling Mens & Organisatie bij Zayaz is er bewust voor gekozen om, samen met mij, na te denken over de veranderende rol van M&O. Gezamenlijk geven we hier vorm aan en continueren we de dagelijkse gang van zaken.