Opzetten Personeelshandboek Safira

Safira is een fullservice webbureau. Klanten kunnen hun nieuwe website van A tot Z aan Safira uitbesteden. De medewerkers hebben allemaal hun eigen specialiteit en weten hoe ze die het beste op elkaar af kunnen stemmen.

Het personeelsbestand van Safira groeit. Deze groei leidde tot de vraag aan Alideas om het formaliseren van de reeds bestaande regelementen en afspraken en deze uit te breiden en aan te vullen met (wettelijke) regelingen. Dit heeft geresulteerd in een Personeelshandboek met daarbij de borging in de huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten.