Ziekteverzuim begeleiding

ZiekteverzuimbegeleidingZiekteverzuim kost de werkgever niet alleen veel geld, het brengt naast de operationele problemen ook een administratieve last met zich mee. Terugdringen van ziekteverzuim staat dus hoog op de agenda.

Een werkgever kan deze nadelige gevolgen zo veel mogelijk beperken door:

  • Goed in te spelen op de mogelijkheden tot beperking van het ziekteverzuim.
  • Het controleren en voorkomen van het zogenaamde “grijze” ziekteverzuim
  • Te zorgen voor het volgen van de juiste procedures bij (langdurig) verzuim.
  • Het inwinnen van arbeidsdeskundig advies.

Alideas kan u helpen met het terugdringen van ziekteverzuim en het beperken van de gevolgen van ziekteverzuim, door u de volgende diensten te bieden:

  • Praktisch advies over verzuimbeleid, zoals het opstellen van regels voor medewerkers en werkgever bij verzuim en de opvolging van ziekmeldingen.
  • Begeleiding bij de uitvoering van de Wet Poortwachter, zorgen dat termijnen worden gehaald en de juiste procedures worden gevolgd.
  • Praktijkgerichte adviezen op het gebied van het terugdringen van (hoog) ziekteverzuim of het voorkomen daarvan.
  • Helpen bij het inwinnen van arbeidsdeskundig advies en de uitvoering van het advies in de organisatie.

Wilt u ook uw ziekteverzuim terugdringen? Maak een afspraak om eens geheel vrijblijvend met Alideas de mogelijkheden te bespreken?