Verbeteren van HR processen

Praktijkervaring en organisatietalent, dat is nodig voor een goed functionerende HR afdeling. Dat zorgt voor het verbeteren van HR processen. Geen bureaucratie, maar korte doorlooptijden, efficiënte inzet van systemen en een goede borging van processen.

Alideas HR Advies heeft de kennis in huis om een goede balans te vinden tussen procedure en flexibiliteit binnen een afdeling HRM.

Door de huidige stand van zaken met betrekking tot de processen op de afdeling HRM in kaart te brengen, kan geïnventariseerd worden waar verbeteringen mogelijk zijn. Op basis van deze inventarisatie zal een plan van aanpak worden gemaakt.

Na goedkeuring door de opdrachtgever zal in overleg met de HR afdeling worden gestart met de uitvoering van het plan van aanpak.

Het kan bij een HR afdeling gaan om processen die in de loop der tijd te uitgebreid zijn geworden. Maar ook om een gebrek aan goede procedures en controlemiddelen.

In beide gevallen komt dit niet ten goede aan de snelheid en kwaliteit van werken. Bovendien, het imago en de geloofwaardigheid van de afdeling HRM kan hierdoor in het geding komen met alle gevolgen van dien.

Alideas brengt graag de HR processen weer in lijn. U wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen.